Vissza a regisztrációra

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I.1. A Tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a www.piciborond.hu weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.
A Tájékoztató módosításának jogát a Weboldal üzemeltetője fenntartja. A módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

I.2. Az Adatkezelő személye és tevékenysége

A Weboldalhoz kapcsolódó személyes adatok kezelője a Melletted a Helyem Egyesület (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41; Nyilvántartási szám: 01-02-0016037; adószám: 18742538-1-43; e-mail cím: info@mellettedahelyem.hu; adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Az Egyesület PICi Programmal kapcsolatos NAIH Regisztrációs Szám megszerzése folyamatban van.; továbbiakban: „Egyesület”).
Az Egyesület a várandóssághoz, csecsemő- és kisgyermekgondozáshoz, neveléshez kapcsolódó termékek és szolgáltatások bemutatásával foglalkozik. Az Egyesület a várandós kismamák és szülők számára eljuttatja azon gyártók és szolgáltatók (továbbiakban: „Partner”) termékmintáit, ajánlatait, tájékoztatóit, amelyekkel az Egyesület szerződéses jogviszonyban áll.

II A PICi (KORASZÜLÖTT) BŐRÖNDHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

II.1. A PICi Bőrönd leírása, átvétele

A Melletted a Helyem Egyesület Partnerével közösen együttműködést folytat egy országos oktató-felvilágosító program kialakítására a koraszülött ellátás fejlesztése valamint a koraszülöttek és családjaik segítése érdekében. Ennek keretében megjelenteti a PICi Bőröndöt, hasznos termékmintákat, a PICi Naplót, és a koraszülöttekkel kapcsolatos hasznos információkat tartalmazó kiadvány. A PICi Bőröndöt ingyenesen kapják meg az anyukák a szülés után a PIC-ben való tartózkodásuk ideje alatt.
A PICi Bőrönd átvételének feltétele, hogy az érintett kismama regisztráljon a Weboldalon, és ennek során személyes adatait megadja, és hozzájáruljon azok jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. A regisztráció során a kismama megadhatja, hogy a PICi Bőröndöt hol kívánja átvenni. Ezt követően a kismama kap egy kódot, ezen kód alapján tudja a PICi Bőröndöt átvenni. Az átvételi pont kizárólag a kódot kapja meg, így az átvételi pont a Kismama semmilyen személyes adatához nem fér hozzá.
A PICi Bőrönd átvétele díjfizetéshez nem kötött.

II.2. Az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulásának tartalma, a hozzájárulás visszavonása

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett önkéntesen adja meg személyes adatait, az alábbiakban (II.4. pont) meghatározottak szerint. Az érintett a PICi Bőrönd igénylésével és személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Egyesület kezelje és továbbítsa.
A PICi Bőröndben található termékmintákat a kismama ingyenes kapja meg. Az Egyesület, és a mintákat, nyereményeket biztosító Partnerek az ingyenességet azáltal tudják biztosítani, hogy az érintett kismama felé reklámozási tevékenységet folytatnak. Így az ingyenes mintákat tartalmazó PICi Bőrönd átvételének feltétele, hogy az érintett kismama adjon hozzájárulást adatai reklámozási célú kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az Egyesület az adatait a regisztráció során megjelölt Partnereknek átadja, és azok az adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint (II.6. pont) kezeljék.
Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, az Egyesület I.2. pontban meghatározott elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása esetén az Egyesület az adatokat törli, és erre felhívja azon Partnereket is, akiknek az adatot a regisztrációt követően az Egyesület továbbította. A személyes adatot a Partner nem törli abban az esetben, ha az érintett a Partner adatkezeléséhez utóbb hozzájárult.
Az érintettet a hozzájárulás visszavonása esetén semmilyen hátrány nem éri.

II.3. Regisztráció, kezelt adatok köre, és kezelésük célja

A regisztráció során az érintett köteles megadni a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési idő, telefonszám, postai cím, újszülött neve, újszülött neme. Az adatok kezelése az érintett azonosítását, az érintettel való kapcsolattartást szolgálja. Az adatok kezelésének célja továbbá az, hogy az Egyesület, valamint az adatokat átvevő partnerek az érintettnek el tudják juttatni reklámjaikat, tájékoztató anyagaikat. A születési idő kezelésének célja statisztikák készítése, továbbá az, hogy az érintettnek az őt érdeklő reklámokat tudjanak küldeni, valamint ne küldjenek olyan reklámot, amelyek küldése az érintett életkoránál fogva jogellenes.
A regisztráció során az érintett megadhatja a következő adatokat: anya foglalkozása, apa foglalkozása, születés ideje, testvérek száma. Ezen adatok megadása önkéntes, nem feltétele a sikeres regisztrációnak. Az adatok kezelésének célja statisztikák készítése, valamint az érintettnek küldött reklámok meghatározása (targetálás).
Az érintett a regisztráció során köteles megadni jelszavát, amely a későbbi belépéshez szükséges.
Az érintett a regisztráció során köteles nyilatkozni arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, valamint az adatok reklámozási célú felhasználásához. A fenti II.3. pontban meghatározottak alapján az adatkezeléshez való hozzájárulás a PICi Bőrönd átvételének a feltétele. A regisztráció során az érintett nyilatkozik arról, hogy adatait az Egyesület továbbíthatja partnerei részére. A fenti II.3. pontban meghatározottak szerint egyes Partnerek esetében az adatkezeléshez való hozzájárulás a PICi Bőrönd átvételének a feltétele.

II.4. Reklámozási célú adatkezelés

Az Egyesület jogosult arra, hogy a regisztrált érintettek felé reklámozási tevékenységet folytasson, ennek során az érintettnek a személyes megkeresés módszerével reklámot küldjön e-mailen, postai úton, vagy telefonon. Az érintettek a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.
Amennyiben az érintett az elektronikus levélről a „leiratkozás” link használatával leiratkozik, nem kerül sor adatai törlésére, a későbbiekben viszont további reklámot nem kap. Amennyiben az érintett valamennyi adatának törlését kéri, azt megteheti az Egyesület I.2. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

II.5. Az adatokat átvevő Partnerek adatkezelése

Az Egyesület az érintett által megjelölt partnereknek átadja az érintett személyes adatait. A Partnerek az adatokat kizárólag reklámozási célból használják fel a II.5. pontban meghatározottak szerint. A Partnerek az adatokat a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározottak szerint kezelik, a IV. fejezetben írtak a Partner adatkezelésére is megfelelően irányadók. Az érintett bármikor kérheti, hogy a Partner az adatait törölje. Az érintett törlés, tájékoztatás, helyesbítés iránti igényét az Egyesület-en keresztül is érvényesítheti. Az érintett kérésére az Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy adatait mely Partner felé továbbította.

II.6. Az adatokat átvevő Partnerek megnevezése

Az Egyesület az alábbi Partnernek továbbítja az érintett személyes adatait. Az adatkezeléshez való hozzájárulás feltétele a PICi Bőrönd átvételének, a fentiekben meghatározottak szerint:

Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (“P&G”) 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, termékeivel (pl. Pampers, Ariel, Lenor, Always, stb) kapcsolatos rendszeres hírlevél, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, SMS, stb. úton), piackutatás. P&G a személyes adatokat Magyarországon, az Európai Unióban, valamint harmadik országban lévő adatfeldolgozóinak tárolás és adatfeldolgozás céljából továbbíthatja azonos feltételekkel. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60793/2012; Telefon: 06-1/451-1256, e-mail: informacio.im@pg.com;
P&G a személyes adatokat a mindenkori jogszabályok rendelkezéseinek, valamint Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. http://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml

Nativitas Marketing Kft. 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. D ép. Fsz 5.,
Adatkezelés célja: Közvetlen üzletszerzés és reklámozás, promóciós ajánlat küldése (postai, elektronikus, SMS, telefon, stb úton), piackutatás. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106493/2016; Elérhetőség: 01-1/788-6283, info@nativitas.hu

III. AZ ADATKEZELÉS EGYÉB SZABÁLYAI

III.1. Az adatkezelés elvei

Az Egyesület a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Egyesület csak az érintettek által megadott adatokat kezeli, a fenti II. fejezetben meghatározott célokból.

III.2. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Egyesület rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Egyesülett, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

III.3. Adatfeldolgozók

Az Egyesület a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Egyesület-el kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Egyesület ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Egyesület hozzájárulásával jogosultak.
Az Egyesület adatfeldolgozóként igénybe veszi a Database Marketing Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. földszint 5/D.). Az adatfeldolgozó az adatok tárolásával, rendszerezésével, a lekérdezések teljesítésével kapcsolatos informatikai feladatokat látja el.

III.4. Adattovábbítás

Az Egyesület a fenti II. fejezetben meghatározott, Partnerek felé történő adattovábbításon túl személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

III.5. Adatbiztonság

Az Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

III.6. Az adatkezelés időtartama

Az Egyesület a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a kezelt adatok törlését az érintett kérheti. A törlési kérelem esetén az Egyesület a törlésre felhívja mindazon Partnereket, amelyeknek az adatokat az Egyesület továbbította, kivéve, ha az érintett ettől eltérően nyilatkozott. A személyes adatot a Partner nem törli abban az esetben, ha az érintett a Partner adatkezeléséhez utóbb hozzájárult.
Törlési kérelem esetén az Egyesület az adatokat az informatikai eszközön tárolt adatállományból a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb öt napon belül törli. A papíralapon rögzített adatok tekintetében a törlési kérelmek teljesítésére ütemezetten, havonta egy alkalommal kerül sor. A papíralapon rögzített adatokat az Egyesület semmilyen célra nem használja, így az informatikai eszközön tárolt adatállományból való törlést követően az adatokat az Egyesület már nem tudja felhasználni.
Az érintett kérelme hiányában az Egyesület az adatokat törlik, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Egyesület a regisztrációtól számított tíz év elteltével az adatokat külön kérelem nélkül törli.
A törlés esetén az Egyesület az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Egyesület a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

III.7. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatást kap az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. A tájékoztatást az Egyesület minden esetben 30 napon belül, írásban adja meg. A tájékoztatás díjmentes.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Egyesület helyesbítse.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.
Az érintett az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Ha az Egyesület az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adottz Egyesület tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az érintett jogellenes adatkezelés esetén igényét bírósági úton is érvényesítheti.
Az Egyesület kérésre az érintettet részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

III.8. Az érintett felelőssége

Az érintett kizárólag a saját adatait jogosult megadni. Az érintett harmadik személyek adatait kizárólag akkor adhatja meg, ha ahhoz az érintett személy hozzájárult, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.
Az érintett felelős a megadott adatok helyességéért és pontosságáért.

Vissza a regisztrációra